БАСТАПҚЫ БЕТ » ЖҰМЫСТАРДЫҢ БАҒАСЫ

ЖҰМЫСТАРДЫҢ БАҒАСЫ

Жұмыстың түрі

  Жұмыстың сипаты

Жұмыстың бағасы

СӨЖ (СРС)
РЕФЕРАТ

Көлемі – кемінде 13 бет
Құрылымы – кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, қолданылған әдебиеттер (кемінде 10 әдебиет)

500 т бастап

ГЛОССАРИЙ

Көлемі – кемінде 25 ұғым бойынша анықтамалар

800 т бастап

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (СЛАЙД)

Көлемі – кемінде 15-20 слайд
Құрылымы – кіріспе, негізгі бөлім (сурет, сызба, кесте, диаграмма, әсерлеуші эффект), қорытынды, қолданылған әдебиеттер (кемінде 5 әдебиет)

800 т бастап

ТӘЖІРИБЕ БОЙЫНША
ЕСЕП

Көлемі – кемінде 25 бет
Құрылымы – кіріспе, негізгі бөлім (теориялық және тәжірибелік), қорытынды, қолданылған әдебиеттер (кемінде 18 әдебиет)

2 500 т бастап

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Көлемі – кемінде 30 бет
Құрылымы – кіріспе (тақырыптың өзектілігі, жұмыстың мақсаты мен міндеттері), негізгі бөлім (теориялық және тәжірибелік), қорытынды, қолданылған әдебиеттер (кемінде 20 әдебиет), сілтемелер

3 000 т бастап

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Көлемі – кемінде 65 бет
Құрылымы – кіріспе (зерттеудің өзектілігі, мақсаты және міндеттері, зерттеу объектісі мен пәні, зерттеудің әдіснамалық және теориялық негізі, зерттеудің практикалық құндылығы, зерттеу әдістері мен әдістемелері, зерттеу жұмысының базасы), негізгі бөлім (теориялық және тәжірибелік), қорытынды, қолданылған әдебиеттер (кемінде 40 әдебиет), сілтемелер

20 000 т бастап

ЭЛЕКТРОНДЫ
МАТЕРИАЛДАР

Көлемі – кемінде 3 бет

200 т бастап